Onder lichte berging vallen voertuigen die gestrand zijn door:

  • een ongeval (schade)
  • door een technisch mankement (pech)
  • door het uitvallen van de bestuurder

In geval van schade of bij uitval van de bestuurder, zijn de sleepkosten geheel gratis, mits uw voertuig tenminste W.A. verzekerd is. Ook het doortransport van uw voertuig naar een adres in Nederland valt hier onder. (geldt voor motorvoertuigen t/m 3500 kg)

 

lichte berging personenauto, poort hoogkerk, Groningen

Pech-hulp-service

Bent u onderweg gestrand met pech, dan kunnen wij u op de strandingslocatie pech-hulp-service bieden. Dit houdt in dat wij ter plaats proberen uw voertuig te repareren zodat u uw weg weer kunt vervolgen. Lukt dit niet dan hebben wij de mogelijkheid uw voertuig te transporteren naar een garage of dealer. Het verlenen van pech hulp is in veel gevallen ook gratis, mits u een verzekering hiervoor heeft afgesloten.

Meer informatie over onze 24-uur-pechhulp